Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w czasach pandemii