realizacja projektu „CHYBIE W STAREJ FOTOGRAFII I FILMIE”