20.04 (sobota) godz. 15.00

„Klub pod Amfiteatrem”

Spotkanie GRUPY „STREFA EXODUS” oraz promocja książki Stanisława Pietrzyka „W cieniu rozległych lat”

 

 

Stanisław Pietrzyk urodził się 1 grudnia 1958 roku w Chybiu. Pracował w PKP Cargo SA w Czechowicach-Dziedzicach. W 1985 roku osiadł w Bąkowie, gdzie mieszka do dziś.

Inspiracją jego twórczości – jak powiada – był kontakt z ludźmi młodymi, obserwacja świata przeżyć i doznań, a potrzeba przelania tego na papier wynikała z wrodzonego wigoru, temperamentu, czy wreszcie rodzącej się miłości. Nierzadko myślą przewodnią jego wierszy był człowiek poszukujący sensu i celu swego istnienia, jednostka ludzka w obliczu zagubienia, załamań psychicznych czy izolacji społecznej.

– Chciałbym, aby moja poezja odsłoniła nasze twarze, pozwoliła poznać człowieka tak głęboko, jak sięgają nasze myśli i uczucia, a poezja, muzyka i miłość pozwoliła łączyć ludzi – mówił przed laty.

Dziś przewodniczy Oddziałowi Ziemi Cieszyńskiej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Drogomyślu, działa w strumieńskim kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i stara się pielęgnować historię i kulturę przodków.

 

wstęp wolny