FESTIWAL PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY
„MŁODA GWIAZDA” 2024

PRZESŁUCHANIA
2 i 9 kwietnia (wtorek ) w godz. 17.30 – 19.00 budynek OSP Mnich (I piętro)

 

 

organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu

hasło konkursu
“I TY MOŻESZ ZOSTAĆ GWIAZDĄ”

termin
I etap
eliminacje w dniu 2 kwietnia (wtorek) br. w budynku OSP Mnich( I piętro) przy ul. Kopernika od 17:30 do 19:00 przesłuchania przedszkolaków.
9 kwietnia (wtorek) br. w budynku OSP Mnich ( I piętro) przy ul. Kopernika – od 17:30 do 19:00 przesłuchania uczniów szkół podstawowych.

Uwaga! Przesłuchania dla przedszkolaków odbędą się tylko w OSP.

II etap
koncert finałowy w dniu 12 maja w Centrum Integracji Sołectwa Mnich.

warunki uczestnictwa
-w konkursie mogą uczestniczyć dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Chybie.
-w kategorii dzieci przedszkolne w konkursie mogą brać udział tylko soliści.
-uczestnicy konkursu zostaną przydzieleni do kategorii wg wieku
a. przedszkolaki
b. uczniowie szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się na eliminacje w dniach 2 i 9 kwietnia w godz. 17.30 – 19.00 w budynku OPS Mnich z tekstem dowolnie wybranej piosenki, nagraniem oryginalnym, podkładem muzycznym bez linii melodycznej lub tylko z chęcią uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wykonywanej piosenki dla osób zakwalifikowanych do Festiwalu!
ocena
Osoby zgłoszone do konkursu zostaną ocenione wstępnie przez Komisję Eliminacyjną, a zakwalifikowane do konkursu przez profesjonalne Jury.
O zakwalifikowane do koncertu finałowego zostaną powiadomione do 14 dni od przesłuchania.
nagrody
Nagroda Główna – Grand Prix, Nagrody Specjalne, Wyróżnienia

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
wszelkie informacje – Rafał Cymorek- gokchybie@ox.pl/668 10 88 83
Renata Zośka Kocur- zocha.gokchybie@ox.pl /668 10 88 84