Ułatwienia dostępu

Nawigacyjne Skróty klawiaturowe

 

 

Opis Skrót
Strona kontakt Alt+0
Ułatwienia dostępu Alt+9

Skróty klawiaturowe dla przeglądarki

Opis Windows Mac OS
Nawigacyjne
Przewiń o 1 ekran w dół Space lub Page Down Space lub Fn + Down Arrow
Przewiń o 1 ekran w górę Shift + Space lub Page Up Shift + Space lub Fn + Up Arrow
Przewiń na koniec strony End Cmd + Down Arrow
Przewiń na początek Home Cmd + Up Arrow
Cofnij na poprzednią stronę Alt + Left Arrow lub Backspace Cmd + Left Arrow
Idź do kolejnej strony Alt + Right Arrow lub Shift + Backspace Cmd + Right Arrow
Odśwież sstronę F5 Cmd + R
Odśwież stronę i wyczyść cache Ctrl + F5 Cmd + Shift + R
Stop Esc Esc
Włącz widok pełnoekranowy F11 Cmd + Shift + F
Przybliż (powiększ) Ctrl + + Cmd + +
Oddal (pomnijejsz) Ctrl + – Cmd + –
Powiększenie domyśle 100% Ctrl + 0 Cmd + 0
Otwórz stronę główną przeglądarki Alt + Home Option + Home lub Option + Fn + Left Arrow
Znajdź tekst na stronie Ctrl + F Cmd + F
Zarządzanie okenm przeglądarki
Nowa karta Ctrl + T Cmd + T
Zamknij bieżącą kartę Ctrl + W Cmd + W
Zamknij wszystkie karty Ctrl + Shift + W Cmd + Q
Zamknij wszystkie karty z wyjatkiiej aktywnej Ctrl + Alt + F4 Cmd + Opt + W
Przejdż na kolejną kartę Ctrl + Tab Control + Tab lub Cmd + Shift + Right Arrow
Przejdź na poprzednią kartę Ctrl + Shift + Tab Shift + Control + Tab lub Cmd + Shift + Left Arrow
Idź do określonej karty Ctrl + 1-8 Cmd + 1-8
Idź do ostatniej karty Ctrl + 9 Cmd + 9
Otwórz ostatnią zamkniętą kartę Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T
Otwórz nowe okno Ctrl + N Cmd + N
Zamknij bieżące okno Alt + F4 Cmd + W
Przejdź do kolejnego okna Alt + Tab Cmd + Tab
Przejdź do poprzedniego okna Alt + Shift + Tab Cmd + Shift + Tab
Otwórz ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + N
Otwórz link na nowej kartcie w tle Ctrl + Click Cmd + Click
Otwórz link na nowej karcie i ją otwórz Ctrl + Shift + Click Cmd + Shift + Click
Zrzut ekranu Ctrl + P Cmd + P
Zapisz stronę na dysku Ctrl + S Cmd + S
Pasek adresu
Zmieniaj elementy aktywne Tab Tab
Przejdź do paska adresu Ctrl + L lub Alt + D Cmd + L
Przejdź do paska adresu wyszukiwarki Ctrl + E Cmd + E / Cmd + K
Otwórz adres w nowym oknie Alt + Enter Opt + Enter
Wyświetl historę wpisywanych adresów F4
Dodaj www. i .com do wpisanego adresu (na przykład wpisując słowo domenna otrzymasz www.domena.com) Ctrl + Enter Cmd + Enter lub Control + Enter
Zakładki
Otwórz listę zakładek Ctrl + B Cmd + B
Dodaj bieżącą stronę do zakładek Ctrl + D Cmd + Opt + B lub Cmd + Shift + B
Otwórz historię przeglądania Ctrl + H Cmd + Shift + H lub Cmd + Y
Otwórz historię pobierania Ctrl + J Cmd + J lub Cmd + Shift + J