Szanowni Państwo – chwalimy się!

Na początku 2024 roku, roku jubileuszowego, wystąpiliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie zbiorowej nagrody okolicznościowej. Powodowało nami przekonanie, że za wierność śmiałej i pięknej idei, nowatorskie i wielorakie działania, nadążanie za trendami i stawianie czoła nowym wyzwaniom, bogaty dorobek twórczy i wartościowy wkład w historię ruchu amatorskiego i polskiego kina, wielkie zaangażowanie w ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego i promocję sztuki oraz wyjście obronną ręką z niezwykle trudnych sytuacji w ostatnich latach a także rozwijanie ciekawej współpracy ze środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą Amatorski Klub Filmowy „Klaps” z okazji jubileuszu zasługuje na taką nagrodę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychyliło się do naszego wniosku i przyznało nam nagrodę i to w wysokości 20 tysięcy złotych! Planujemy zakup sprzętu do pracowni filmowej i fotograficznej. Radujemy się!!!